หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรว... (อ่าน 433 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : nattamon (11 ก.ย. 2556)

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เมื่อวันพุธท...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมการเร่งรัดติด... (อ่าน 377 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : nattamon (05 ก.ย. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เตรียมความพร้อม กบข. Undo (อ่าน 456 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (23 ส.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ให้บริการข้อมูลและคำนวณบำนาญเปรียบเทียบเพื่อประกอบการตัดสินใจ ระหว่า...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คลังเขต 1 ตรวจราชการ  (อ่าน 359 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : nattamon (21 ส.ค. 2556)นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระ... (อ่าน 375 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : nattamon (14 ส.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระ... (อ่าน 339 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (13 ส.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสม... (อ่าน 328 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : nattamon (13 ส.ค. 2556)นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ... (อ่าน 894 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : นก (27 ก.ค. 2555)การประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรจังหวัดสระบุรี 
     นายพรชัย หาญยืนยงสกุล  คลังจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานการป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดอบรมหลักสูตร"การจัดซื... (อ่าน 692 ครั้ง) ฮิต
โดย : สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี (06 มิ.ย. 2555)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดอบรมหลักสูตร"การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ระยะที่ 2 สำหรับบุคลากรภาครัฐจังหวัดสระบุรี" ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสนับสนุนก... (อ่าน 856 ครั้ง) ฮิต
โดย : สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี (11 เม.ย. 2554)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จำหน่ายหนังสือ (อ่าน 1190 ครั้ง) ฮิต
โดย : n (22 ก.ค. 2553)สำนักงานคลังจังหวัด จำหน่ายหนังสือ  ประกอบด้วย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรมบัญชีกลางเปิดระบบ e-GP ให้บริการแบบ One Stop Se... (อ่าน 10671 ครั้ง) ฮิต
โดย : Jack (15 มี.ค. 2553)

กรมบัญชีกลางจัดสัมมนาเปิดตัวระบบงาน e-GP ผลงานนวัตกรรมใหม่รางวัล “เพชรวายุภักษ์" โดยรวม 3 ระบบใหญ่ e-Auction e-...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประจำเดือนธันวาคม 2551 (อ่าน 1116 ครั้ง) ฮิต
โดย : Wirach (25 พ.ย. 2552)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 (อ่าน 1267 ครั้ง) ฮิต
โดย : Wirach (25 พ.ย. 2552)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน (อ่าน 814 ครั้ง) ฮิต
โดย :  (04 พ.ย. 2552)การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 7
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987