หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรว... (อ่าน 320 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : nattamon (29 ม.ค. 2557)ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  (นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “เทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ จังหวัดสระ... (อ่าน 335 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (23 ม.ค. 2557)นางสาวปานจิตต์  ตะเพียนทอง รักษาราชการแทนคลังจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนมอบก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จังหวั... (อ่าน 341 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (21 ม.ค. 2557)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ต่อยอดโครงการ GFMIS สำหรับผู้บริหาร (อ่าน 333 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : nattamon (13 ม.ค. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดย นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง รักษาราชการแทนคลัง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการ “สัมมนาสร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษาแนะนำ ... (อ่าน 356 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (09 ม.ค. 2557)ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ) ให้เกียรติเป็นประธาน เป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ  (อ่าน 316 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (07 ม.ค. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จังหวัดสระบุ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสัญจร (อ่าน 334 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : nattamon (06 ม.ค. 2557)

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2557 (อ่าน 312 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (02 ม.ค. 2557)นางสาวปานจิตต์  ตะเพียนทอง   นักวิชาการคล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการอบรมหลักสูตร“กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถาน... (อ่าน 352 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (23 ธ.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมโครงการประชุมชี้แจง “การควบคุมการปฏิบัติงานใ... (อ่าน 313 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : nattamon (23 ธ.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมโครงการประชุมชี้แจง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “วันธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี”  (อ่าน 356 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (22 พ.ย. 2556)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวั... (อ่าน 338 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : nattamon (19 พ.ย. 2556)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “BIG CLEANING DAY” (อ่าน 383 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : nattamon (19 พ.ย. 2556)

 

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (อ่าน 337 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (15 พ.ย. 2556)

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวา... (อ่าน 342 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (05 พ.ย. 2556)นางสาวศรีพร เกิดคง  นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดสระบุรี พร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 น้อมรำลึกสมเด็จพระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556 (อ่าน 365 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : nattamon (24 ต.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานพิธี น้อมรำลึกสมเด็จพระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556 ณ พระบรมรา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ “จากใจ...สู่ใจ” (อ่าน 389 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (22 ต.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสท่านเขต อัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมออกร้านสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี  (อ่าน 371 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : nattamon (11 ต.ค. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า เนื่อง ในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมบัญชี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 Happy Workplace เสริมสร้างสามัคคีในองค์กร กิจกรรม ... (อ่าน 397 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (23 ก.ย. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ  “ปรับภาพลักษณ์สำนักงานคลังจังหวัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประกาศเกียติคุณหน่วยงานดีเด่นเพื่อเป็นต้นแบบ (Best... (อ่าน 394 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : nattamon (17 ก.ย. 2556)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นเพื่อเป็นต้นแบบ (
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 7
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987