หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผล อปท. (อ่าน 338 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : nattamon (07 พ.ค. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานคลังเขต 1 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการสร้างความ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ต้อนรับคณะคลังเขตและคลังจังหวัดในเขต 4  (อ่าน 337 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : nattamon (07 พ.ค. 2557)สำนักงานงานคลังจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับสำนักงานคลังเขตและสำนักงาน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมงานพิธี “วันฉัตรมงคล” 5 พฤษภาคม 2557 (อ่าน 344 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (07 พ.ค. 2557)นายชัชวัสส์  ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วยข้าราชก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็... (อ่าน 332 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : nattamon (25 เม.ย. 2557)นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมพิธีเปิดสำนักงาน คปภ.ภาค 7 (สระบุรี) และสำนักงา... (อ่าน 341 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : nattamon (24 เม.ย. 2557)นายชัชวัสส์  ณ สงขลา  คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย ข้าราช...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว... (อ่าน 387 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : nattamon (11 เม.ย. 2557)นายชัชวัสส์  ณ สงขลา  คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รดน้ำดำหัวขอพรท่านคลังจังหวัดสระบุรี (อ่าน 326 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : nattamon (11 เม.ย. 2557)ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรท่านคล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) (อ่าน 343 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : nattamon (09 เม.ย. 2557)นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก... (อ่าน 332 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (08 เม.ย. 2557)นายชัชวัสส์  ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คลังเขต 1 ตรวจราชการ (อ่าน 363 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : nattamon (20 ก.พ. 2557)น.ส.ณัฐมนต์  จินานุกูลวงศ์ คลังเขต 1 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ สำนักงาน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ... (อ่าน 514 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : nattamon (18 ก.พ. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด G... (อ่าน 399 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : nattamon (12 ก.พ. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GP... (อ่าน 368 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (12 ก.พ. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด G... (อ่าน 404 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : nattamon (11 ก.พ. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด G... (อ่าน 361 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (11 ก.พ. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด G... (อ่าน 374 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (11 ก.พ. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด G... (อ่าน 387 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (07 ก.พ. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด G... (อ่าน 311 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (06 ก.พ. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด G... (อ่าน 302 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (06 ก.พ. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จังหวั... (อ่าน 321 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (04 ก.พ. 2557)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 7
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987