หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ... (อ่าน 310 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : nattamon (13 ส.ค. 2557)นายชัชวัสส์  ณ สงขลา  คลังจังห...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผล อปท. (อ่าน 292 ครั้ง) ฮิต
โดย : nattamon (29 ก.ค. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการสร้างความร่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผล อปท. (อ่าน 303 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (24 ก.ค. 2557)

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ติดตามประเมิน...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผล อปท. (อ่าน 327 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (23 ก.ค. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการสร้างความร่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผล อปท. (อ่าน 280 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (22 ก.ค. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการสร้างความร่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร (อ่าน 321 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (17 ก.ค. 2557)นายชัชวัสส์  ณ สงขลา คลัง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมชี้แจงการยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ (อ่าน 306 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : nattamon (17 ก.ค. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมชี้แจงการยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ ขอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผล อปท. (อ่าน 270 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (09 ก.ค. 2557)

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการสร้างความร่วมมื...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผล อปท. (อ่าน 292 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (08 ก.ค. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการสร้างความร่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ต้อนรับคณะคลังจังหวัดสิงห์บุรี (อ่าน 339 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : nattamon (04 ก.ค. 2557)สำนักงานงานคลังจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ค้าสลากในจังหวัดสระบุรี (อ่าน 306 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : nattamon (04 ก.ค. 2557)นายชัชวัสส์  ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผล อปท. (อ่าน 291 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : nattamon (04 ก.ค. 2557)

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผล อปท. (อ่าน 303 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (02 ก.ค. 2557)

สำนักงาน...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิ... (อ่าน 322 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : nattamon (17 มิ.ย. 2557)โครงการสัมมนาเชิงวิชาการจังหวัดสระบุรี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิ... (อ่าน 307 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : nattamon (17 มิ.ย. 2557)โครงการสัมมนาเชิงวิชาการจังหวัดสระบุรี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิ... (อ่าน 321 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (17 มิ.ย. 2557)ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ท่านวิเชียร พุฒิวิญญู) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมหลัก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างคว... (อ่าน 331 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (13 มิ.ย. 2557)จังหวัดสระบุรี โดย สำนักงานคลังจังหวัด ได้จัดทดสอบความรู้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการก่อนเข้ารับฟังก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ต้อนรับคณะคลังจังหวัดลพบุรี (อ่าน 348 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (04 มิ.ย. 2557)สำนักงานงานคลังจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี<...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ชาวนาจังหวัดสระบุรี เฮ! รับเงินจำนำข้าววันนี้ (อ่าน 329 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : nattamon (27 พ.ค. 2557)นายชัชวัสส์   สงขลา  คลังจังหวัดสระบุรี  ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ต้อนรับคณะคลังจังหวัดบึงกาฬ (อ่าน 371 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : nattamon (19 พ.ค. 2557)สำนักงานงานคลังจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ<...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 7
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987