หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชุมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสร... (อ่าน 320 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : nattamon (09 ธ.ค. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสระบุรี เพื่อให้กา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 "ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ"  (อ่าน 302 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : nattamon (08 ธ.ค. 2557)

คลังจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ" ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  "ปลูกต้นไม้ ถวายพ่อหลวง" (อ่าน 306 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : nattamon (08 ธ.ค. 2557)

คลังจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ ถวายพ่อหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณเมืองใหม่หนองปลาหม...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 5 ธันวาคม 2557 (อ่าน 292 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : nattamon (08 ธ.ค. 2557)คลังจังหวัดสระบุรีร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557  ในช่วงเช้า และพิธีถวายเคร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการชี้แจง Undo (ต่อ) (อ่าน 315 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (04 ธ.ค. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดอบรมโครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์การให้สมาชิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการชี้แจง Undo สำหรับส่วนราชการ (อ่าน 291 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : nattamon (03 ธ.ค. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดอบรมโครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์การให้สมาชิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (อ่าน 326 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : nattamon (25 พ.ย. 2557)คลังจังหวัดสระบุรีร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานคลังเขตและส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการ ประชาสัมพันธ์กลับไปใช้สิทธิ UNDO สำหรับเจ... (อ่าน 341 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : nattamon (21 พ.ย. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ (อ่าน 262 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : nattamon (12 พ.ย. 2557)นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี  &n...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” (อ่าน 289 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : nattamon (04 พ.ย. 2557)นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชกา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสระบุรี (อ่าน 317 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : nattamon (28 ต.ค. 2557)นายชัชวัสส์  ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “วันปิยมหาราช” (อ่าน 296 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : nattamon (24 ต.ค. 2557)นายชัชวัสส์  ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี ประจ... (อ่าน 324 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (10 ต.ค. 2557)นายชัชวัสส์  ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี &n...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การสร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษาแนะนำ อปท.ในการจัดทำ... (อ่าน 307 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : nattamon (24 ก.ย. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยได้รับการประสานความร่วมมือจาก นางสุช...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรว... (อ่าน 302 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (15 ก.ย. 2557)ประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวั... (อ่าน 312 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี (11 ก.ย. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมการเร่งรั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" (อ่าน 320 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : nattamon (01 ก.ย. 2557)ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคลังเขต และสำนักงานค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้ค้าสลากฯ สระบุรี แสดงตัว (อ่าน 343 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : nattamon (29 ส.ค. 2557)เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังห...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเร่งติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสระบุรี... (อ่าน 320 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : nattamon (21 ส.ค. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คลังเขต 1 ตรวจราชการ (อ่าน 292 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : nattamon (15 ส.ค. 2557)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 7
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987