หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการอบรม “เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดก... (อ่าน 201 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (25 ก.ย. 2558)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแสดงความยินดีในโอ... (อ่าน 188 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (25 ก.ย. 2558)เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ เข้าพบนายภัค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการประม... (อ่าน 201 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (25 ก.ย. 2558)เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม... (อ่าน 234 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : Panchalak (13 ส.ค. 2558)นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสระ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มปร... (อ่าน 235 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : rachanee (11 ส.ค. 2558)นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เดินทางไปศึกษา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังห... (อ่าน 236 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : rachanee (11 ส.ค. 2558)          นายสุทธิชัย  ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คลังเขต1 ตรวจราชการสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี (อ่าน 224 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : rachanee (11 ส.ค. 2558)นางสาวณัฐมนต์  จินานุกูลวงศ์ คลังเขต 1 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการสำนักงานค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ประจำป... (อ่าน 250 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : rachanee (05 ส.ค. 2558)

      &n...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การบูรณาการความรู้จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.... (อ่าน 329 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : rachanee (12 พ.ค. 2558)จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ
สัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตร "การบูรณาการความรู้จังหวัดสระบุรี" ระหว่างวันที...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 "กิจกรรมบำเหน็จบำนาญสัญจรประจำปี 2558" (อ่าน 275 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : rachanee (06 พ.ค. 2558)

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2558 นางสาวณัฐมนต์  จินานุกูลวงศ์ คลังเขต 1 ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
และผู้มี...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มองไกล&เดินหน้าไปกับกรมบัญชีกลาง (อ่าน 369 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : rachanee (21 เม.ย. 2558)

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดโครงการสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คลังสระบุรี...สืบสานประเพณีสงกรานต์ (อ่าน 314 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : rachanee (10 เม.ย. 2558)วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ
ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร
...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คลังสระบุรี...สืบสานประเพณีสงกรานต์ (อ่าน 293 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : rachanee (09 เม.ย. 2558)วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ
ลูกจ้างและพนักงานราชการ จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำ
...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี (อ่าน 282 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : rachanee (07 เม.ย. 2558)

นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธี
ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 2 เมษายน 2558 (อ่าน 303 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : rachanee (07 เม.ย. 2558)
นายชัชวัสส์  ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ  
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี (อ่าน 295 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (11 ก.พ. 2558)ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)  ให้เ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คลังเขต 1 ตรวจราชการ (อ่าน 337 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : nattamon (05 ก.พ. 2558)น.ส.ณัฐมนต์ จินานุกูลวงศ์ คลังเขต
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ด้านกา... (อ่าน 295 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : nattamon (27 ม.ค. 2558)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คลังสระบุรี ร่วมกับ กบข. ประชาสัมพันธ์ UNDO (อ่าน 326 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : nattamon (19 ธ.ค. 2557)สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กม.UNDO มีผลแล้ววันนี้ (อ่าน 318 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : nattamon (15 ธ.ค. 2557)เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ผู้รับบำนาญในสังกัดสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี  จำนวน 5 ราย ได้มายื่นแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 7
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987