_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ
          นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบ
GFMIS สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้กับส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในส่วนของระบบงบประมาณ (FM) และระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ข่าวโดย : Panchalak
อ่าน 446 ครั้ง
วันที่ 24 ธันวาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:14:44:PM