_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ท่านที่ปรึกษากรมบัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)
ท่านที่ปรึกษากรมบัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลังกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวณัฐมนต์ จินานุกูลวงศ์ คลังเขต 1 และคลังจังหวัดภายในเขต 1 เข้าเยี่ยมคารวะนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานตรวเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระบุรี  เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ณ อำเภอแก่งคอย และอำเภอหนองแค  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ข่าวโดย : Panchalak
อ่าน 355 ครั้ง
วันที่ 15 ธันวาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:15:52:PM