_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมงานพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2558
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวงเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ข่าวโดย : Panchalak
อ่าน 264 ครั้ง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:18:59:PM