_PRINT 
logo.gif

ข่าว : งานพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558
งานพิธี
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี และ
นางนิภา จันทร์จิราวุฒิกุล สรรพากรพื้นที่สระบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ข่าวโดย : Panchalak
อ่าน 246 ครั้ง
วันที่ 27 ตุลาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:23:32:PM