_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สระบุรี เตรียมความพร้อมรองรับโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท และการจ่ายเงินทดรองฯ ผู้ประสบภัยพิบัติ
สระบุรี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อ/จ้าง และเบิกจ่ายเงินตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และสร้างความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของอำเภอทั้ง 13 อำเภอ โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีเป็นผู้ให้ความรู้ และนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ข่าวโดย : Panchalak
อ่าน 276 ครั้ง
วันที่ 22 ตุลาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:21:32:PM