_PRINT 
logo.gif

ข่าว : งานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งใหม่ และแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
งานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งใหม่ และแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีข้าราชการพลเรือน ทหาร/ตำรวจ ระดับสูง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 5 คน และมีข้าราชการระดับสูงเกษียณอายุราชการ จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน

ข่าวโดย : Panchalak
อ่าน 238 ครั้ง
วันที่ 14 ตุลาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:19:21:PM