_PRINT 
logo.gif

ข่าว : งาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ”
งาน
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี
          โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน จำนวน 134 บูธ

ข่าวโดย : Panchalak
อ่าน 280 ครั้ง
วันที่ 25 กันยายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:23:53:PM