หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดการอบรม e-GP ระยะที่ 3 เพื่อเตร...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดการอบรม e-GP ระยะที่ 3 เพื่อเตร... "
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดการอบรม e-GP ระยะที่ 3 เพื่อเตร...

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี” โดยนายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมดังกล่าว ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรีโดย : Panchalak 
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:08:40 น.
อัลบั้มภาพประกอบ : สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดการอบรม e-GP ระยะที่ 3 เพื่อเตร...
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987