หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » งานพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" งานพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558 "
งานพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี และ
นางนิภา จันทร์จิราวุฒิกุล สรรพากรพื้นที่สระบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรีโดย : Panchalak 
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 10:42:04 น.
อัลบั้มภาพประกอบ : งานพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987