หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » สระบุรี เตรียมความพร้อมรองรับโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท และการจ่...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สระบุรี เตรียมความพร้อมรองรับโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท และการจ่... "
สระบุรี เตรียมความพร้อมรองรับโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท และการจ่...

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อ/จ้าง และเบิกจ่ายเงินตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และสร้างความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของอำเภอทั้ง 13 อำเภอ โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีเป็นผู้ให้ความรู้ และนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรีโดย : Panchalak 
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 15:55:08 น.
อัลบั้มภาพประกอบ : สระบุรี เตรียมความพร้อมรองรับโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท และการจ่...
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987