หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » งานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งใหม่ และแสดงมุฑิตาจิตผู้เ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" งานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งใหม่ และแสดงมุฑิตาจิตผู้เ... "
งานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งใหม่ และแสดงมุฑิตาจิตผู้เ...

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งใหม่ และแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีข้าราชการพลเรือน ทหาร/ตำรวจ ระดับสูง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 5 คน และมีข้าราชการระดับสูงเกษียณอายุราชการ จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 17 คนโดย : Panchalak 
วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13:54:16 น.
อัลบั้มภาพประกอบ : งานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งใหม่ และแสดงมุฑิตาจิตผู้เ...
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987