หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  พิธีเปิดศูนย์ทดสอบฯ 10 รูป อ่าน 854 ครั้ง     พิธีเปิดศูนย์ทดสอบสมรรถนะการเงินการคลังภาครัฐ จังห... อ่าน 817 ครั้ง     การประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ... 5 รูป อ่าน 894 ครั้ง     กรมบัญชีกลางเปิดระบบ e-GP ให้บริการแบบ One Stop Se... อ่าน 10671 ครั้ง    
หน้าแรก ข่าวทั่วไป :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ร่วมงาน “รวมพลประกันภัย ร่วมใจรับใช้สังคม” 8 รูป อ่าน 645 ครั้ง645031 ก.ค. 2556
 บรรยายให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง พรบ. กองทุนบำ... 6 รูป อ่าน 717 ครั้ง717029 ก.ค. 2556
 พิธีเปิดศูนย์ทดสอบสมรรถนะการเงินการคลังภาครัฐ จังห... อ่าน 817 ครั้ง817004 ม.ค. 2556
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(คนพิการ) อ่าน 1014 ครั้ง1014016 ก.ค. 2555
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีจัดอบรม E-GP ระยะที่ 2 อ่าน 1291 ครั้ง1291006 มิ.ย. 2555
 การประชุมมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  7 รูป อ่าน 1284 ครั้ง1284016 พ.ย. 2552
 เยี่ยมชมการดำเนินงานในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 2 รูป อ่าน 1446 ครั้ง1446004 พ.ย. 2552
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มาตรวจราชการส่วนราชการ... 12 รูป อ่าน 346 ครั้ง346016 ก.พ. 2559
 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GF... 8 รูป อ่าน 446 ครั้ง446024 ธ.ค. 2558
 ท่านที่ปรึกษากรมบัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน... 7 รูป อ่าน 355 ครั้ง355015 ธ.ค. 2558
 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง... 6 รูป อ่าน 411 ครั้ง411011 ธ.ค. 2558
 พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมความเข้มแ... 7 รูป อ่าน 384 ครั้ง384030 พ.ย. 2558
 การจัดทำสัญญาให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภ... 4 รูป อ่าน 455 ครั้ง455018 พ.ย. 2558
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวา... 5 รูป อ่าน 470 ครั้ง470018 พ.ย. 2558
 สระบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ เดินหน้า... 6 รูป อ่าน 495 ครั้ง495018 พ.ย. 2558
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมงานพิธี “วันพระบิดาแ... 6 รูป อ่าน 264 ครั้ง264016 พ.ย. 2558
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธรูปป... 8 รูป อ่าน 270 ครั้ง270013 พ.ย. 2558
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประมวลภาพกิจกรรม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระ... 4 รูป อ่าน 797 ครั้ง797013 ส.ค. 2556
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระ... 8 รูป อ่าน 726 ครั้ง726008 ส.ค. 2556
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระ... 6 รูป อ่าน 712 ครั้ง712008 ส.ค. 2556
 ประชุมคณะอนุทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระ... 10 รูป อ่าน 717 ครั้ง717008 ส.ค. 2556
 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556 5 รูป อ่าน 742 ครั้ง742026 ก.ค. 2556
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมโครงการสัมมนาการ... 12 รูป อ่าน 759 ครั้ง759024 มิ.ย. 2556
 โครงการอบรม/ประชุมชี้แจง “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้... 12 รูป อ่าน 889 ครั้ง889020 พ.ค. 2556
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมงานประเพณีสืบสานวัฒน... 6 รูป อ่าน 819 ครั้ง819017 เม.ย. 2556
 ทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็... 3 รูป อ่าน 831 ครั้ง831002 เม.ย. 2556
 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระม... 4 รูป อ่าน 812 ครั้ง812001 เม.ย. 2556
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 โครงการเสริมพลังสร้างสามัคคีชาวกรมบัญชีกลาง 2 รูป อ่าน 17051 ครั้ง05 พ.ย. 2552
 กรมบัญชีกลางเปิดระบบ e-GP ให้บริการแบบ One Stop Service  อ่าน 10671 ครั้ง15 มี.ค. 2553
 งานทอดกฐิน 3 รูป อ่าน 7337 ครั้ง05 พ.ย. 2552
 เยี่ยมชมการดำเนินงานในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 2 รูป อ่าน 1446 ครั้ง04 พ.ย. 2552
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีจัดอบรม E-GP ระยะที่ 2 อ่าน 1291 ครั้ง06 มิ.ย. 2555
 การประชุมมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  7 รูป อ่าน 1284 ครั้ง16 พ.ย. 2552
 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 อ่าน 1267 ครั้ง25 พ.ย. 2552
 จำหน่ายหนังสือ อ่าน 1190 ครั้ง22 ก.ค. 2553
 ประจำเดือนธันวาคม 2551 อ่าน 1116 ครั้ง25 พ.ย. 2552
 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะทำงาน GPP 4 รูป อ่าน 1081 ครั้ง09 ส.ค. 2553

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987